• English
 • Türkçe
 • English
 • Русский
 • العربية
 • Delivery and Returns

   MADDE 1- SATICI

  Ünvanı: Pamukkale Kuruyemiş Makina San. Tic. Ltd. Şti.  Bundan sonra SATICI olarak geçecektir.
  Adresi:  Kocabaş Mah. Ankara Bulvarı. No.37. Honaz/DENİZLİ
  Telefon:0 258 371 4699
  E-mail: pms@pamukkalemakina.com

  MADDE 2- KONU

  İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ'nin SATICI'ya ait "www.pamukkalemakina.com" internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

  MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

  Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli web sitesinde belirtildiği gibidir.

  MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

  4.1- TÜKETİCİ, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu ürünün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

  4.2- Sözleşme konusu maddi ürün, yasal olarak kendisine iletilen proformada belirtilen özel teslimat süresinde ek olarak 7 iş gününü aşmamak koşulu ile her bir ürün için TÜKETİCİ' nin teslim alabileceği şekilde hazır duruma getirilir.

  4.3- SATICI, sözleşme konusu makina ürünün siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa kullanım kılavuzu/ları ile teslim edilmesinden sorumludur.

  4.4- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin ve proformanın imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması veya TÜKETİCİ tarafından SATICI internet sitesi üzerinden elektronik olarak veya TÜKETİCİ ‘nin kayıtlı e-posta adresine gönderilen onay e-postasına istinaden elektronik olarak TÜKETİCİ tarafından onay alınması ve bedelinin TÜKETİCİ'nın tercih ettiği ödeme şekli ile proformada yazan koşullar dahilinde ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün imalatı yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

  4.5- Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ'ye ait kredi kartının TÜKETİCİ'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla maddi ürünün 7 iş günü içinde SATICI ‘ya iade etmek için kargoya verildiğinin faturasıyla birlikte beyanı zorunludur. Bu takdirde maddi ürünler için nakliye giderleri TÜKETİCİ'ye aittir.

  4.6- 18 yaşından küçük kişiler SATICI'dan alışveriş yapamaz.

  4.7- SATICI, internet sitesinden satışını yaptığı tüm ürünlerin içeriğini, kapsamını ve özelliklerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.

  4.8- Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin ve kendisine iletilen proformanın tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


  MADDE 5- CAYMA HAKKI

  TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün/lerin proformasını onaylamasının ardından ön ödemesini veya ürün/lerin tüm ederini ödemiş ve imalat başlamamış ise cayma hakkına sahiptir. Eğer imalat başlamış ise ve ürün/ler TÜKETİCİ'ye özel özellikler barındırmıyor ve standart üretim dahilinde üretiliyorsa, TÜKETİCİ'nin cayması durumunda ürün/lerin toplam bedelinin %50'si için 15 iş günü içinde iade işlemi gerçekleştirilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde  kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkı nedeni ile hazır duruma getirilmiş ve TÜKETİCİ tarafından teslim alınmış ürünün SATICI'ya iade edilmesi durumunda oluşan kargo bedeli TÜKETİCİ tarafından karşılanır. Fatura aslı ibraz edilmeden iade işlemi gerçekleştirilmez.

  MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

  TÜKETİCİ ya da TÜKETİCİ'yi temsil eden kişi ve kurumlar tarafından teslim alınmış ve kullanılmış ürünler, imalatı başlamış ve TÜKETİCİ'ye özel özellikler barındıran, standart üretim dahilinde bulunmayan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.  

  MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
  İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
   

  From Pamukkale Machine

  0

  YEAR OF EXPERIENCE

  0

  M2 PRODUCTION FACILITY

  0

  EXPORT TO 55 COUNTRIES

  0

  MACHINE PRODUCTION