• English
 • Türkçe
 • English
 • Русский
 • العربية
 • Distance Sales Contract

   MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1.TARAFLAR

  İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
  AD- SOYAD:
  ADRES:

  ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)
  AD- SOYAD: PAMUKKALE KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ
  ADRES: Kocabaş Mah. Ankara Bulvarı. No.37. Honaz/DENİZLİ

  İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

  2.TANIMLAR

  İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

  BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
  BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
  KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
  YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
  HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
  SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
  ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
  SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,
  SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
  TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,
  SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
  MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ifade eder.

  3.KONU

  İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
  Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

  4. SATICI BİLGİLERİ

  Ünvanı PAMUKKALE KURUYEMİŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
  Adres Kocabaş Mah. Ankara Bulvarı. No.37 Honaz/DENİZLİ
  Telefon 0 258 371 4699
  Faks - 
  Eposta pms@pamukkalemakina.

  5. ALICI BİLGİLERİ

  Teslim edilecek kişi
  Teslimat Adresi
  Telefon
  Faks
  Eposta/kullanıcı adı

  6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

  Ad/Soyad/Unvan
  Adres
  Telefon
  Faks
  Eposta/kullanıcı adı

  7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

  1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
  7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

  Ürün Açıklaması 
  Adet 
  Birim Fiyatı
  Ara Toplam (KDV Dahil)
  Kargo Tutarı
  Toplam :

  Ödeme Şekli ve Planı
  Teslimat Adresi
  Teslim Edilecek kişi
  Fatura Adresi
  Sipariş Tarihi
  Teslimat tarihi
  Teslim şekli

  7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

  8. FATURA BİLGİLERİ

  Ad/Soyad/Unvan
  Adres
  Telefon
  Faks
  Eposta/kullanıcı adı
  Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 
  teslim edilecektir.

  9. GENEL HÜKÜMLER

  9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, kendisine iletilen ve kendisi tarafından kabul edilen proformada belirtilen imalat süresini aşmamak kaydı ile ALICI veya ALICI adına hareket eden kişi ve/veya kuruluşa teslim edilmesi için hazır hale getirilir. Bu süre içinde ürünün ALICI veya ALICI adına hareket eden kişi ve/veya kuruluşa teslim edilebilir hazır durumu getirilememiş ve üzerinden 7 iş gününden fazla geçmiş ise, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
  9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeye hazır hale getirmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
  9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü imalat ve teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 7 iş günü içerisinde nakliye gideri ALICI'ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, eğer imalat başlamış ise ürün tutarının %50'sini 14 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarının %50si, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
  9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti fabrikadan teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti SATICI'dan teslim almayaca ve en geç 7 iş günü içerisinde düzeltilmiş olarak teslim alacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
  9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
  9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
  9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
  9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
  9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

  10. CAYMA HAKKI

  Cayma hakkı Teslimat ve İade Sözleşmesinde belirtilen 5.madde ile aynıdır ve aynı geçerliliğe sahiptir.

  11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

  Cayma hakkı kullanılamayacak ürünler Teslimat ve İade Sözleşmesinde belirtilen 6.madde ile aynıdır ve aynı geçerliliğe sahiptir.
   

  From Pamukkale Machine

  0

  YEAR OF EXPERIENCE

  0

  M2 PRODUCTION FACILITY

  0

  EXPORT TO 55 COUNTRIES

  0

  MACHINE PRODUCTION